Odznaki turystyki kwalifikowanej

Aby udokumentować zdobyte umiejętności, wiedzę i przeżyte doświadczenia podczas wycieczek pieszych, kajakowych, konnych, rowerowych, żeglarskich, górskich, narciarskich, motorowych oraz podwodnych, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznaje odznaki. Zasady, jakimi rządzi się uzyskiwanie odznak, są podobne dla wszystkich dyscyplin.

Za odbyte wycieczki przyznawane są punkty, których liczba pozwala na zdobycie odpowiedniego stopnia odznaki. Im wyżej w hierarchii znajduje się odznaka, tym więcej wysiłku fizycznego i intelektualnego wymaga jej uzyskanie.

Odznaki należy zdobywać w odpowiedniej kolejności, co jest uwarunkowane wypełnianiem norm kwalifikacyjnych. Dla większości odznak wyznaczony jest wiek, na przykład Górską Odznakę Turystyczną można zdobyć już w wieku 8 lat, ale Żeglarską Odznakę Turystyczną od lat 12.

Dla niektórych typów odznak, aby umożliwić dzieciom i młodzieży uprawianie turystyki kwalifikowanej ustanowiono specjalne rodzaje odznak dla małych turystów. Uważa się, że odznaki i turystyka kwalifikowana mają ogromną wartość edukacyjną i wychowawczą.

https://zlotylin.pl/hotel/ www.kantor-losiak.pl