Odkryj urok krakowskich synagog

wtelefonie.mapy-navi.com.pl

Wizyta w Krakowie to szansa zobaczenia unikatowego zespołu synagog porównywalnego tylko z obiektami tego typu znajdującymi się w Pradze. Do czasów II wojny światowej w Krakowie znajdowało się blisko sto synagog.

Wojna i towarzysząca jej zagłada Żydów oczywiście zmieniły sytuację, ale do dziś zachowane synagogi znajdujące się na Kazimierzu stanowią jedną z największych atrakcji miasta. Niestety, czynne są tylko dwie (Remuh i Tempel), z czego regularne nabożeństwa odbywają się tylko w tej pierwszej.

Warto je wszystkie jednak podziwiać chociażby tylko z zewnątrz, gdyż krakowskie synagogi reprezentują większość stylów architektonicznych, od gotyku, renesansu, baroku, historyzmu aż po wczesny modernizm. Do jednych z najciekawszych należy Synagoga Stara mieszcząca się przy ul.

Szerokiej. Jest jedną z najstarszych zachowanych synagog w Polsce oraz jednym z najcenniejszych zabytków żydowskiej architektury sakralnej w Europie.

Jeśli wybierasz się do Krakowa, koniecznie wybierz się na Kazimierz, aby odkryć urok tutejszych synagog.

przeloty wizzair