Ludność Ameryki Południowej

www.gemsandstamps.it

Amerykę Południową zamieszkuje ponad 392 mln mieszkańców, są to dane z lipca 2009 roku. Mieszkańcy tego kontynentu są bardzo zróżnicowani rasowo. Zwłaszcza Brazylia, Peru i Kolumbia to państwa o dużych mieszankach ras.

Ludność tubylcza Ameryki Południowej należy do rasy żółtej i zamieszkuje głównie Andy Środkowe, Peru i Boliwię. W tych rejonach stanowi ona około 40% ludności. Główne języki tubylcze to keczua, czyli język Inków, którym posługuje się około 10 mln osób, język ajmara, którym włada około 1,5 mln osób oraz język guarani, którego używa około 1 mln osób.

Ameryka Południowa jest bardzo nierównomiernie zaludniona. Najgęstszy wskaźnik zaludnienia posiada Ekwador, który zamieszkuje 40 osób na km kw. Najmniejsze zaludnienie jest natomiast w Surinamie, gdzie na jeden km kwadratowy przypadają 3 osoby.

Największe skupiska ludności w Ameryce Południowej znajdują się na terenach São Paulo, Rio de Janeiro i Limy. Są też tereny najchętniej odwiedzane przez zagranicznych turystów.

bilet lotniczy na teneryfe