Ubezpieczenie dla firmy spedycyjnej

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie tylko dla właścicieli pojazdów. Do firm prowadzących działalność spedycyjną skierowane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora. Zleceniodawcy powierzają swój towar firmie spedycyjnej, której zadaniem jest zorganizowanie przemieszczenia tego towaru, zatem jest za niego odpowiedzialna. Oto kilka ważnych informacji na temat tego ubezpieczenia.

W przypadku firm spedycyjnych ubezpieczenie OC spedytora zabezpiecza przed szkodami, które mogą wyniknąć z braku wykonania usługi spedycyjnej lub wykonania jej z nienależytą starannością. Trzeba wiedzieć, że spedytor nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która powstała przy przewozie towaru. Firma spedycyjna odpowiada za wybór przewoźnika. Będzie także winna w sytuacji, gdy towar zostanie uszkodzony ze względu na dobór nieodpowiedniego środku transportu.

Ubezpieczenie OC spedytora obejmuje ochronę podczas składowania mienia oraz zabezpiecza przed ewentualnymi szkodami związanymi z nieprawidłowym wypełnieniem dokumentów. Czasem może też dotyczyć strat związanych opóźnieniem wysyłki i dostawy towaru. Ubezpieczyciel w takich sytuacjach wypłaca odszkodowanie, pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, obrony sądowej oraz likwidacji skutków wypadku. Warto wiedzieć, że w umowie ubezpieczenia dla firmy spedycyjnej określa się sumę gwarancyjną, którą możemy maksymalnie uzyskać za daną szkodę.

W zależności od wysokości sumy gwarancyjnej kwota składki może być wyższa lub niższa.