Ubezpieczenia majątkowe – gdzie najlepsze?

Ubezpieczenia majątkowe oferowane są nie tylko przez towarzystwa ubezpieczeniowe, ale również i w zasadzie ostatnio przede wszystkim przez banki. Można powiedzieć, że oferty banków są wręcz napastliwe wykorzystują w reklamach kontrowersyjne obrazy, jeśli chodzi o ryzyko utracenia majątku czy zdrowi, co ma zapadać w pamięć i skłaniać ludzi do podpisywania umów. Z ubezpieczeniem majątkowym możemy się spotkać na przykład w miejscach pracy, kiedy pracownicy mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego. Co prawda najczęściej ubezpieczenie grupowe ogranicza się do odszkodowania w przypadku śmierci czy choroby, ale wiele firm poszerza zakres tych odszkodowań lub ubezpieczeni sami dokupują dodatkowe warianty.

Ubezpieczyć można w zasadzie wszystko: może to być każdy przedmiot, który ma jakąś wartość – jest ona wyliczana również przez ubezpieczyciela, a dokładniej przez rzeczoznawcę, który sprawdza wartość rynkową ubezpieczanego przedmiotu. Dzisiaj mamy do czynienia z ubezpieczeniem nawet pojedynczych organów. Jednym słowem ubezpieczyć możemy po prostu wszystko. Jeśli chodzi stricte o ubezpieczenia majątkowe to te najczęściej dotyczą: samochodu, domu, maszyn w przypadku osoby, która posiada na przykład warsztat czy na własne potrzeby czy też z powodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, gdy na skutek jakiegoś żywiołu ludzie tracą swój dorobek – wówczas okazuje się, że większość z nich nie miała go ubezpieczonego i nikt nie jest w stanie wypłacić im odszkodowania, muszą wtedy liczyć na łaskę i niełaskę ludzi, czasem miasta czy państwa.