Teren Ameryki Południowej

dolegliwosc.rotawirusy.net.pl

Kontynent Ameryki Południowej ma trójkątny kształt oraz mało zróżnicowaną linię brzegową. Do największych półwyspów należą Brunswick oraz Taitao. Największe wyspy Ameryki Południowej to Ziemia Ognista, Riesco oraz Santa Inés.

Ameryka Południowa to przede wszystkim rozległe obszary nizinne, a średnia wysokość kontynentu wynosi 655 m n.p.m.

Wzdłuż zachodniego wybrzeża rozciągają się góry Andy, które są przedłużeniem Kordylierów z Ameryki Północnej. Najwyższym szczytem w Ameryce Południowej jest Aconcagua, która leży w Argentynie na wysokości 6962 m n.p.

m. Natomiast najniżej położonym obszarem jest Laguna del Carbon, które znajduje się na 105 m p.p.

m. Obszary wyżynne Ameryki Południowej to przede wszystkim Wyżyna Gujańska, Wyżyna Brazylijska oraz Wyżyna Patagońska. Terezy nizinne to natomiast Nizina Orinoko, Nizina Amazonki a także Nizina La Platy.

Największym krajem kontynentu jest Brazylia, która zajmuje około połowy jego powierzchni. Kraj ten zamieszkuje też połowa populacji całego kontynentu.