Materiały w budownictwie na wielką skalę

Szeroko zakrojony postęp w branży, jaką jest budownictwo na wielką skalę, stał się przyczyną rozwoju technologii związanej z produkcją materiałów niezbędnych do realizacji rozmaitych inwestycji, np.

budowy dróg i autostrad, wieżowców, biurowców i centrów handlowych.

Powstawanie nowych rodzajów wysokowytrzymałych materiałów pozwala na zrealizowanie nowoczesnych projektów architektonicznych, dzięki możliwościom, które dają te materiały.

Do najpowszechniej używanych w budownictwie materiałów należy beton i jego rozmaite odmiany, które można podzielić według różnych kryteriów, takich jak masa, właściwości czy sposób wytwarzania.

Wszystkie te typy są wykorzystywane do realizowania inwestycji takich jak budowa dróg i autostrad, wysokościowców, biurowców czy miejsc rozrywki masowej, jak stadiony czy centra handlowe.

Na potrzeby tak dużych projektów materiały produkowane są przez przemysłowe wytwórnie betonu.

Betoniarnie przemysłowe należące do największych przedsiębiorstw rozmieszczone w całej Polsce.