Kogo ubezpiecza NNW?

Często przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej OC i AC agent ubezpieczeniowy oferuje nam jako uzupełnienie ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to gwarantuje pomoc finansową, gdy dojdzie do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek wypadku drogowego.

Dobrze wiemy, że każdego dnia na polskich drogach zdarzają się wypadki, na skutek których ludzie giną lub trafiają do szpitala. Trzeba wiedzieć, że obowiązkowe ubezpieczenie OC nie pokrywa kosztów leczenia.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, kogo ubezpiecza NNW – tylko właściciela pojazdu, kierowcę czy może wszystkich pasażerów? Otóż trzeba wiedzieć, że ubezpieczenie to obejmuje ochroną zarówno kierowcę, jak i pozostałych pasażerów pojazdu. Jedyny warunek, jaki musi być spełniony to nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby pasażerów, która wpisana jest w dowodzie rejestracyjnym.

Zatem dzięki ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowca oraz wszyscy pasażerowie pojazdu, którzy wzięli udział w wypadku i odnieśli uszczerbek na zdrowiu, mogą liczyć na odszkodowanie oraz zwrot pieniędzy za leczenie i rehabilitację. Może się zdarzyć, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia NNW.

Zazwyczaj jest na ten temat zapis w umowie i warto go przeczytać. Najczęściej są to sytuacje, kiedy kierowca oraz pasażerowie znajdowali się w stanie pod wpływem alkoholu, do wypadku doszło w sposób celowy lub auto było w złym stanie technicznym.

biuro rachunkowe toruń http://numeratis.eu/ Biuro Rachunkowe Numeratis Sp. z o.o Toruń