W Gujanie wyróżnia się trzy regiony geograficzne, które różnią się pomiędzy sobą ukształtowaniem terenu. Najwyższa część tego kraju leży na obszarze Wyżyny Gujańskiej, która jest porozcinana na osobne masywy wieloma dolinami rzek. W jednym z łańcuchów górskich znajduje się najwyższy szczyt kraju czyli Roraima, która sięga 2810 m n.p.m. Wyżyna obniżając się w kierunku oceanu tworzy równinne i pagórkowate tereny porośnięte lasami równikowymi. Natomiast wzdłuż rzek rosną lasy galeriowe.

Wybrzeże kraju porastają lasy namorzynowe. Wszystkie lasy zajmują powierzchnię około 80% całego kraju. Gujana posiada też dobrze rozwiniętą sieć rzek, z których największa to Essequibo. Wiele z rzek tworzy liczne wodospady. Nad oceanem rozciąga się natomiast pas płaskich, błotnistych nizin, które sięgają od 8 do 65 km w głąb lądu. Gujanę charakteryzuje klimat równikowy, w którym przez cały rok występuje wysoka temperatura powietrza. Temperatura na wybrzeżu waha się od 20 do 27 stopni Celsjusza, a w głębi kraju od 18 do 39 stopni Celsjusza.

odzież dla personelu hotelowego