Co gwarantuje ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to nie tylko świetne rozwiązanie dla studentów i osób pracujących. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ten rodzaj ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów. Może ono stanowić bardzo dobre uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oto, co gwarantuje ubezpieczenie NNW i co warto o nim wiedzieć. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wsparcie finansowe w przypadku, gdy dojdzie do wypadku drogowego.

Kierowca oraz pasażerowie mogą liczyć na odszkodowanie oraz pokrycie kosztów leczenia w sytuacji gdy, dojdzie do uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Co ważne, ubezpieczenie NNW obejmuje sytuacje, kiedy do przykrych zdarzeń dochodzi przy wsiadaniu lub wysiadaniu do samochodu, w czasie jazdy i postoju, rozładunku i załadunku pojazdu czy tankowania. Ubezpieczenie NNW gwarantuje zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, przetransportowania zwłok czy zakupu sprzętu ortopedycznego, takiego jak na przykład kule czy szyny. Co więcej, ubezpieczenie obowiązuje zarówno w Polsce, jak i za granicą, zatem nie trzeba się martwić, czy jest ono ważne, gdy do wypadku dojdzie na trasie poza granicami naszego kraju. Warto jednak wiedzieć, że są sytuacje, w których ubezpieczenie NNW nie obowiązuje.

Są to zdarzenia drogowe, w których kierowca był pod wpływem alkoholu, nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu, auto nie miało ważnego badania technicznego lub gdy do wypadku doszło w sposób celowy.

Doradca podatkowy Kraków